بایگانی برچسب: s

نوشتن، همواره نوشتن / هلن سیکسو

cixousترجمه سارا خادمی

دانلود نسخه PDF

من الجزایر را ترک گفتم. من پاره ای از الجزایر هستم. هنوز هم پاره ای از الجزایر هستم. من در الجزایر حبس گشته ام، با مردگانی که به لبه‌ی خاطراتم چنگ انداخته اند. با بیشمار ناشناختگان مرده‌ی الجزایری. با تن پدرم که به خاک بازگشت، به خاک شمال آفریقا. پدر من از وهران[۱]، بسیار باستانی و کاملاً آفریقایی‌تر از من بود، و بی شک بسیار بومی‌تر از آنچه ما زمانی که وی زنده بود می‌پنداشتیم.

ادامه‌ی خواندن