بایگانی برچسب: s

بهشت گم‌شده / سام واثقی

 

 pdf دریافت نسخه آکروبات

هزاره‌ای تا خورد، ورقی
سوخت. . .
در پناه «هیچ»
چتری بال
نگشود بَند . . .
از آرزوها — حیران
«حرمتِ بهشت را مردان این خاک بَه . . .
به بیرَقی سبز
فروخته‌اند. . .» خاموش. . .
نشسته‌اند زنجیره‌وار، «استخوان‌بندی‌ها»، در کنار کوره‌ها. . .
سوختن در جهنّم، نعمتی‌ست
نوبتی‌ — «عشق» اینجا با «هم» نیست یا با «هیچ»کس، امّا، کم‌رنگ. . . سوخته. . .
خاکستری. . . ادامه‌ی خواندن