بایگانی برچسب: s

درگِ زمانی و مسئله‌ی طبقه / الیزابت فریمن

ترجمه: بابک سلیمی زاده

pdf دریافت نسخه آکروبات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یک قضیه: ارجاعات مضمر در بازآفرینیِ آیرونیک و پست‌مدرنی که کمپ نامیده می‌شود زمان و طبقه هستند، و اصطلاح «درگِ زمانی»[۱] (temporal drag) را به همین معنا وضع کردم. مسئله‌ی درگ زمانی فقط تخطی از مرزهای جنسیتی نیست. در واقع درگِ جنسیتی از خیلی لحاظ‌ها کم‌اهمیت‌ترین جنبه‌ی کمپ را تشکیل می‌دهد. بلکه همانطورکه برخی محققان پیشین در مورد کمپ خاطرنشان کرده‌اند، کمپ ترکیبی‌ست از خشم و اشتیاق، استهزا و عاطفه برای ابژه‌ها و سوژه-موقعیت‌هایی که مهجور و منسوخ به نظر می‌رسند.[۲] این مهجوربودگی به نوبه خود برآمده از سرمایه‌داری و طبقه است. هیجاناتِ مختلطِ کمپ از رها کردن آنچه بازار در موردش به ما می‌گوید که دیگر حائز ارزش محسوب نمی‌شود سربازمی‌زند. ادامه‌ی خواندن