آرت کالت چهاردهم

۱۴.jpg

تنها بازی با کلمات است که هست / بابک سلیمی ‌زاده
سایبر سدوم / امین قضایی
خرچنگ قورباغه / همایون عسگری سیریزی
$$$ / مهدی سلیمی
زنانگی به مثابه مرز / محمد امین امام و امین قضایی
میخ / بابک سلیمی ‌زاده

pdf۲.jpgدانلود (right click+save target as)