آرت کالت یازدهم

۱۱.jpg

تسلیم شدن رفقای گمنام (تزهایی درباره کمون پاریس ) / گی دوبور، آتیلا کوتانی، رائول وینگم / سروش دشتستانی
ناتمام / ولادیمیر مایاکوفسکی/ وحید ولی زاده
مانیفست آنارکو فمینیسم / فدراسیون فمینیستهای آنارشیست / امین قضایی
جنون، کنشی فراگیر / مهدی سلیمی
نظریه ادبی لئون تروتسکی / رضا اسپیلی مرادی

pdf۲.jpgدانلود (right click+save target as)