آرت کالت هفتم

۷.jpg

ویژه‌نامه سینمای آمریکای لاتین

سینمای سوم / کاوه عباسیان
سینمای سوم , سینمای رادیکال / وحید ولی زاده
جنوب , نوستالوژی و طنز / مرتضی خدمتلو
شکنجه و کشتار فیلمسازان در آمریکای لاتین / پیتر بیسکایند

pdf۲.jpgدانلود (right click+save target as)