آرت کالت ششم

۶.jpg

سوسیالیسم / بادیلی جونز/ امین قضایی
هنر انقلابی ( بخش اول ) / وحید ولی زاده
Doxa و زندگی عمومی
شهری دیگر برای زندگی دیگر / کنستانت نیوون هیوز
آهای مایاکوفسکی / مزدک تفرشی

pdf۲.jpgدانلود (right click+save target as)