آرت کالت چهارم

al۲۶۸۶۸vt۱.jpg

قضاوت انقلابی در باب هنر / گی دوبور / وحید ولی‌زاده
در خصوص روشها و چشم ‌اندازهای ما / Asger Jorn
بازنمایی رنج / امین قضایی
باختین و فرهنگ خنده‌آور مردمی / وحید ولی‌زاده

pdf۲.jpgدانلود (right click+save target as)