نقاشی هایی از بهمن محمدی

.

>برای دیدن نقاشی ها بر روی هر یک از تصاویر زیر کلیک کنید

>نام اثر شماره چهار «مَمَک مَسانی» (با ابعاد ۱۵۰ در ۱۱۵) و نام اثر شماره پنج «سپاسگزارم آقای دوساد» (با ابعاد ۱۰۰ در ۱۲۰) می باشد

.

.

01 02 03

04-ممک مسانی -150در 115 05-سپاسگزارم آقای دوساد-100 در 120 06

.

.

مرتبط

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموعه ی دیگری از نقاشی های بهمن محمدی