دو فایل صوتی از شعرخوانی آرش قربانی

لحظه ی تصمیم


برای دانلود مستقیم فایل صوتی اینجا کلیک کنید
یک مگا بایت

عکس های گمشده


برای دانلود مستقیم فایل صوتی اینجا کلیک کنید
هشتصد کیلو بایت

متن شعرها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لحظه ی تصمیم

عکس های گمشده