حلقه ی فکری مایند موتور / پرونده ی «آنتونن آرتو» منتشر شد

پرونده ی تازه ی حلقه ی فکری مایند موتور با موضوع «آنتونن آرتو» منتشر شد

برای دسترسی به صفحه ی ویژه ی حلقه ی فکری به این آدرس مراجعه کنید

فهرست مطالب

* * *

پایان حکم خداوند / آنتونن آرتو

آرتو، به سوی تئاتر شقاوت/ مهدی سلیمی

پایان حکم / ژیل دلوز / ترجمه ی سینا فاضل پور

آنتونن آرتو، یک جنون ناتمام / مهدی سلیمی

آرتو / موریس بلانشو / ترجمه سمانه مرادیانی

فریاد روی خط دهان / بابک سلیمی زاده

لینک مستقیم به پرونده

برای ارتباط یا همکاری با حلقه ی فکری می توانید با ایمیل زیر در تماس باشید

mindmotor[at]gmail[dot]com

موضوع پرونده ی آینده: رئالیسم انتقادی در ادبیات ایران