حلقه فکری مایند موتور: پرونده ی روشنفکران و قدرت

 

 

حلقه ی فکری مایند موتور با موضوع روشنفکران و قدرت به روز شد.

 

لینک صفحه ی ویژه ی حلقه فکری

 

 

یک استراتژیستِ جدید / بابک سلیمی زاده

 

انشعاب از روشنفکری: چگونه روشنفکر بمانیم / روزبه گیلاسیان

 

جادوگران، روشنگران عصر جدید (در خیانت به روشنگری) / مهدی سلیمی

 

 

آدرس تماس با ما: mindmotor[at]gmail[dot]com