سخنی با خوانندگان

دوستان و همراهان مایند موتور

همانطور که می دانید چندی پیش سایت مایند موتور برای سومین بار ف.ی.ل.ت.ر شد؛ و به همین دلیل از دسترس بسیاری از خوانندگانش خارج گشت. بازسازی و اضافه کردن آدرس جدید مستلزم مدت زمانی بود که پیچیده گویی های «کارشناسان امر» در شرکت مربوطه نیز بر این زمان افزود. این بار به لطف جمعی از دوستان، مایند موتور روی دامین mindmotor.biz نیز قابل دسترس خواهد بود. آن دسته از مخاطبان که همچون خود ما توانایی دسترسی به دامین قبلی را ندارند می توانند از دامین جدید استفاده کنند و آن را به دوستان خود معرفی نمایند.

سردبیر