برنامه زمانی آکادمی موازی

 

برنامه های اجرایی آکادمی موازی طبق جدول زمان بندی زیر آغاز می شود. شروع جلسات از شنبه ۱۶ آبان  خواهد بود و به هر مبحث چهار جلسه اختصاص داده خواهد شد. بی شک اجرای ایده ی آکادمی موازی به همینجا ختم نمی شود و هر گروه دانشجویی می تواند جنب دانشگاه و دانشکده ی خود، یک آکادمی موازی تشکیل دهد.

 

 

:: محل برگزاری: دانشکده علوم اجتماعی

:: مانیفست آکادمی موازی را در اینجا بخوانید.

 

 

شنبه ها : چرا فلسفه؟  مهدی پارسا

 

ساعت ۱۶

 

جلسه اول: چه وقت فلسفه به خود می اندیشد؟ آیا پرسش از فلسفه خود فلسفه است؟

جلسه دوم: مدرنیسم در فلسفه و بیرون از آن

جلسه سوم: فلسفه در مرزها یا خاستگاه ها؟

جلسه چهارم: فلسفه، نوشتن، خواندن

 

 

یکشنبه ها : در کناره های هنر / بابک سلیمی زاده

 

ساعت ۱۶

 

جلسه اول: آکادمی موازی – کناره های هنر – هنر موازی –  پیش درآمدی بر هنر و سیاست

جلسه دوم : هنر پیشتاز یا هنر پیشرونده؟ نگاهی به مدرنیسم هنری

جلسه سوم: هنر و کار

جلسه چهارم: سوبژکتیویته ی جمعی در هنر

 

 

سه شنبه ها : از نظریه به عمل، یا، نظریه چه کاری انجام می‌دهد یا نمی‌دهد؟/ حسام سلامت

 

ساعت ۱۶

 

جلسه اول: تمهیدات

جلسه دوم: تبارشناسی تاریخی تنش میان نظریه و عمل(اول)

جلسه سوم: تبارشناسی تاریخی تنش میان نظریه و عمل(دوم)

جلسه چهارم: در دفاع از عملِ نظریه بر زندگی فردی و اجتماعی

 

چهارشنبه ها: حقانیت عصر جدید/ مهدی صاحبکار

 

ساعت ۱۶

 

جلسه اول: پرسش از حقانیت عصر جدید

جلسه دوم: کارکردگرایی گفت و شنودی بلومنبرگ

جلسه سوم: پدیدار شدن دنیانگری و آخرت‌اندیشی در مقام مکان‌های هندسی وضعیت‌سنجی وجودی

جلسه چهارم: دنیانگری؛ نشان عصر جدید